Refund and Returns Policy

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • สินค้าต้องไม่เคยถูกใช้งานและยังอยู่ในสภาพใหม่
  • สินค้าต้องมีครบทุกอุปกรณ์ และแพคเกจิงต้องไม่เสียหาย
  • สินค้าที่ซื้อจากการลดราคา หรือสินค้าโปรโมชั่นไม่สามารถคืนได้
 2. ระยะเวลาการคืนสินค้า

  • ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 3. การรับประกันสินค้า

  • เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการรับประกัน 1 ปี สำหรับการเสียหายจากการผลิต
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมถ้าสินค้าเสียหายจากการนำไปใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การทำลายโดยเจตนา, หรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
 4. ขั้นตอนการคืนสินค้า

  • ติดต่อทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนและระบุเหตุผลการคืน
  • หลังจากได้รับการยืนยัน ส่งสินค้าคืนพร้อมกับใบเสร็จรับเงินที่ครบถ้วน
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
 5. การคืนเงิน

  • หลังจากตรวจสอบและยืนยันว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพดี การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 30 วัน
 6. ข้อยกเว้น

  • สินค้าที่มีการแก้ไข หรือทำการซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตไม่สามารถคืนหรือเคลมประกันได้
เพื่อมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่เป็นส่วนตัวแก่คุณ ไซต์ของเราใช้คุกกี้
cookie policy.